درخت، پراید را متلاشی کرد! / عکس

ضعف ایمنی پراید و نبود فرهنگ رانندگی، منجر به مچاله شدن بخش جلویی پراید در برخورد با درخت شد.