جنگ های امام علی (ع) به ترتیب

همانطور که می دانید امام علی (ع) در طول زندگی خود جنگ هایی را داشته است که به ترتیب، جمل، صفین و نهروان بودند. آسمونی در این بخش به معرفی جنگ های امام علی (ع) می پردازد. جنگ های امام علی (ع) به ترتیب جنگ اول امام علی (ع) جنگ جمل (جهاد با ناکثان) اولین …