عکس روز نشنال جئوگرافیک : پرواز جغد

عکس روز نشنال جئوگرافیک : ۲۰ / مارس / ۲۰۱۸ پرواز جغد یک جغد بزرگ خاکستری در حال بلند شدن از درخت برای پرواز. عکاس : ویکتور آوتویچ سایت تفریحی پویه  

نوشته عکس روز نشنال جئوگرافیک : پرواز جغد اولین بار در . پدیدار شد.

عکس روز نشنال جئوگرافیک : پرواز جغد

عکس روز نشنال جئوگرافیک : ۲۰ / مارس / ۲۰۱۸ پرواز جغد یک جغد بزرگ خاکستری در حال بلند شدن از درخت برای پرواز. عکاس : ویکتور آوتویچ سایت تفریحی پویه  

نوشته عکس روز نشنال جئوگرافیک : پرواز جغد اولین بار در . پدیدار شد.