چگونه به کودک خود تذکر بدهیم

به نام یگانه عالم در این مطلب با چند مثال ساده یاد می گیریم که چگونه به کودک خود متذکر شویم. مثال 1 – زمانی که کودک در خانه مشغول توپ بازی است بهتر است بگوئید در اتاق بهتر است فقط توپ را قل بدهی و وقتی به پارک رفتیم می توانی توپ را پرتاب …

مطلب چگونه به کودک خود تذکر بدهیم در آسمونی منتشر شد، حتماً بخوانید