۵ فروردین ، ۲۵ مارس ، جنگ یزدگرد دوم با امپراتور روم (۴۴۱ م)

۲۵ مارس سال ۴۴۱ میلادی یزدگرد دوم شاه ساسانی ایران و پسر بهرام پنجم ( بهرام گور ) به امپراتوری روم که پس از ناپدید شدن بهرام ، در مرزهای شمال غربی ایران دست به تمرکز نیرو زده بود و مرزنشینان را تحریک به نافرمانی می کرد اعلان جنگ داد. بهرام پنجم در جریان شکار …

مطلب 5 فروردین ، 25 مارس ، جنگ یزدگرد دوم با امپراتور روم (441 م) در آسمونی منتشر شد، حتماً بخوانید